Pre odabira produžnog kabla potrebno je obratiti pažnju koje su snage potrošači koji se priključuju. Svaki ređaj na sebi ima deklarisanu snagu u Vatima (W) i ukupna snaga uređaja koji se priključuju određuje koji model kabla treba izabrati. Kineski i Turski produžni kablovi koji su nižeg kvaliteta podržavaju opterećenja do 2kw ili 2000w iako je nekada na njima deklarisano i maksimalna snaga od 3500w ali sve preko 2000w u takvim nekvalitetnim produznjim kablovima predstavlja rizik od pregrevanja, topljenja i paljenja uređaja. Modeli produznih kablova koje proizvodi firma ProSafe su atestirani i sertifikovani od ovlašćenog sertifikacionog tela i imaju određenu maksimalnu dozvoljenu snagu. Tako model ProSafe koji sadrži prekidač, osigurač i prenaponsku zaštitu ima maksimalnu dozvoljenu snagu od 2,5kw – 2500w. Model ProKer i ProSwitch i svi modeli sa presekom kabla 3×1,5 od čistog bakarnog provodnika domaće proizvodnje Fabrike TEL kabel Zaječar imaju maksimalnu dozvoljenu snagu 3,6kw – 3600w. Dok se za velike i jake potrošače uvek koristi model PROKER STRONG sa presekom kabla 3×2,5 koji podržava opterećenje do 4KW – 4000w a u praksi i više od toga. Dakle uvek pre odabira modela produžnog kabla treba preoveriti i proračunati snaga potrošača koji se priključuju. Jako bitna stvar je da se za sve HIFI i Audio uređaje nikada ne uzimaju modeli produznih kablova sa dodatnim elektronskim komponentama poput (prekidača, osigurača, otpornika, dimera, wifi kontrolera, prenaponskih zaštita) jer svaka elektronika može javiti smetnje i stvoriti usko grlo u kvalitetu izlaznog signala. Za Audio i hifi sisteme se prave posebne strujne letve gde su vodovi i kontakti od čistog bakra ili posrebreni sa visoko provodnim srebrom.

 Na slici je prikazan model produžnog kabla sa industrijskim Italijanskim kablom preseka 3×2,5 koji ima mehaničku zaštitu i otporan je na spoljne uticaje. koristi se u industriji, binskim razglasnim sistemima,  građevinarstvu, mehanici i svim delatnostima gde je potrebna visoka otpornost od mehaničkih uticaja, čupanja, gaženja i prekida kablova. Podržava opterećenje od 4000w

Izaberite model produznog kabla prema Vašim potrebama. Mi smo tu da Vam pomognemo u odabiru u svakom trenutku.

ProSafe Tim